เที่ยวกระบี่ ดำนำ้ 4 เกาะเที่ยว1วันเต็มกับทริป 4 เกาะ ได้แก่ ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์. ในทริปจะมีการดำนำ้แบบsnorkeling ดูปลาในแนวปะการัง

Back to top button