อนุสรณ์สถานหลวงปู่ขาว

  • ท่องเที่ยว

    รวมที่เที่ยวอำเภอพร้าว เชียงใหม่

    อำเภอพร้าว เป็นหนึ่งใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอำเภอที่หลบซ่อนอยู่ในหุบเขาอันแสนสงบ เหมาะอย่างยิ่งกับสายบุญ เนื่องจากได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “ดินแดนแห่งอริยเจ้าและอริยธรรม” ไปหาคำตอบกัน

Back to top button